ID12-18. Thành phần không thuộc Operon Lac ở vi khuẩn E.coli là

Thành phần không thuộc Operon Lac ở vi khuẩn E.coli là

A. Các gen cấu trúc.

B. Vùng vận hành.

C. Vùng khởi động.

D. Gen điều hòa.

Lời giải

Gen điều hoà không nằm trong cấu trúc của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận