ID12-27: Đoạn không chứa thông tin mã hóa axit amin của gen ở tế bào nhân thực gọi là:

Đoạn không chứa thông tin mã hóa axit amin của gen ở tế bào nhân thực gọi là:

A. Nuclêôtit

B. Exon

C. Codon

D. Intron

Lời giải

Nuclêôtit là đơn phân của gen (hay ADN).

Exon là đoạn mã hóa axit amin.

Codon là bộ ba mã hóa trên mARN.

Intron là các đoạn không mã hóa axit amin

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận