ID12-1: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là:

A. Anticodon.

B. Gen.

C. Mã di truyền.

D. Codon.

Lời giải

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là gen.

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận