ID12-33: Vùng mã hoá của gen ở SV nhân thực có 37 đoạn exon và intron xen kẽ.

Vùng mã hoá của gen ở SV nhân thực có 37 đoạn exon và intron xen kẽ. Số đoạn exon và intron lần lượt là

A. 18; 19.

B. 19; 18.

C. 17; 20.

D. 20; 17.

Lời giải

Các đoạn không mã hóa gen (intron) nằm giữa các đoạn mã hóa gen (exon).

Do 2 đầu của gen đều là đoạn exon → Số đoạn exon luôn nhiều hơn số đoạn intron là 1 đoạn.

Gọi số đoạn exon là x thì số đoạn intron là x- 1

→ Tổng số các đoạn exon và intron là: x + (x – 1) = 37 → 2x = 38 → x = 19

Vậy số đoạn exon là 19 và intron là 18

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận