ID7-22. Động vật và thực vật giống nhau cơ bản ở các đặc điểm sau:

Động vật và thực vật giống nhau cơ bản ở các đặc điểm sau:

A. Có thành xenlulozơ ở tế bào.

B. Có khả năng di chuyển.

C. Có cấu tạo tế bào. Lớn lên và sinh sản.

D. Dị dưỡng.

Lời giải

Động vật và thực vật giống nhau ở: cấu tạo từ tế bào, sự lớn lên và sinh sản.

A chỉ có ở thực vật không có ở động vật

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận