ID7-21:Động vật và thực vật giống nhau ở:

Động vật và thực vật giống nhau ở:

A. Cấu tạo từ tế bào

B. Lớn lên và sinh sản

C. Tự tổng hợp các chất dinh dưỡng

D. Cả A và B

Lời giải

Động vật và thực vật giống nhau ở: cấu tạo từ tế bào, sự lớn lên và sinh sản.

C chỉ có ở thực vật không có ở động vật

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận