ID7-24: Đặc điểm cấu tạo nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có ở tế bào động vật:

Đặc điểm cấu tạo nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có ở tế bào động vật:

A. Màng tế bào.

B. Thành tế bào xenlulozơ.

C. Chất tế bào

D. Nhân

Lời giải

Tế bào thực vật có thành tế bào xenlulozơ, tế bào động vật thì không có.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận