ID7-23: Đặc điểm nào dưới đây có cả ở thực vật và động vật?

Đặc điểm nào dưới đây có cả ở thực vật và động vật?

A. có khả năng tự di chuyển

B. sống tự dưỡng

C. có khả năng sinh trưởng và phát triển

D. có hệ thần kinh và giác quan

Lời giải

Đều là cơ thể sống, có khả năng sinh trưởng và phát triển.

A có ở động vật, thực vật hầu như không di chuyển

B có ở thực vật, động vật phần lớn là sinh vật sống dị dưỡng

D có ở động vật, thực vật không có hệ thần kinh và giác quan

Đáp án: C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận