ID6-213. Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì:

Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì:

A. Gồm hai phần vỏ và trụ giữa

B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất

C. Có nhiều lông hút thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng

D. Có ruột chứa chất dự trữ

Lời giải

Rễ có chức năng: giữ cho cây mọc trên đất và hấp thu chất dinh dưỡng cho cây sinh trưởng và phát triển.

Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng cung cấp cho cây là miền quan trọng nhất.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận