ID6-214. Miền quan trọng nhất của rễ là:

Miền quan trọng nhất của rễ là:

A. Miền trưởng thành.

B. Miền sinh trưởng,

C. Miền hút.

D. Miền chóp rễ.

Lời giải

Rễ có chức năng: giữ cho cây mọc trên đất và hấp thu chất dinh dưỡng cho cây sinh trưởng và phát triển.

Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng cung cấp cho cây là miền quan trọng nhất.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận