ID6-217. Rễ các cây ngập trong nước có lông hút không?

Rễ các cây ngập trong nước có lông hút không ?

A. Tất cả những cây mà rễ ngập trong nước đều có lông hút.

B. Tất cả những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút.

C. Phần lớn những cây mà rễ ngập trong nước có có lông hút.

D. Phần lớn những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút..

Lời giải

Tất cả những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận