ID6-219. Các cây sống trong nước rễ không có lông hút vì

Các cây sống trong nước rễ không có lông hút vì

A. Cây không cần nước.

B. Cây hút nước và muối khoáng hoà tan qua bề mặt các tế bào biểu bì của rễ.

C. Môi trường nước đã nâng đỡ cây.

D. Cả A và B.

Lời giải

Lông hút có vai trò chủ yếu là hút nưóc và muối khoáng cung cấp cho cây.

Các cây sống trong nước rẽ không có lông hút vì cây hút nước và muối khoáng hoà tan qua bề mặt các tế bào biểu bì của rễ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận