ID6-212. Miền nào trong 4 miền của rễ là miền quan trọng nhất?

Miền nào trong 4 miền của rễ là miền quan trọng nhất?

A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền.

B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ.

C. Miền hút có các lông hút hấp thụ nưóc và muối khoáng cung cấp cho cây.

D. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.

Lời giải

Rễ có chức năng: giữ cho cây mọc trên đất và hấp thu chất dinh dưỡng cho cây sinh trưởng và phát triển.

Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng cung cấp cho cây là miền quan trọng nhất.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận