ID6-211. Rễ cây hút nước được nhờ:

Rễ cây hút nước được nhờ:

A. Miền sinh trưởng.

B. Miền chóp rễ.

C. Miền hút.

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Rễ có miền hút gắn các lông hút có thể hấp thụ nước và muối khoáng trong đất cung cấp cho cây.

A có vai trò làm cho rễ dài ra.

B có vai trò che chở cho đầu rễ.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận