ID12-98: Một gen có chiều dài 0,255 micromet thì số liên kết cộng hóa trị

Một gen có chiều dài 0,255 micromet thì số liên kết cộng hóa trị trong gen là bao nhiêu?

A. 749

B. 1499

C. 1498

D. 2998

Lời giải

Đổi đơn vị: 0,255 micromet = 2550 Å

Tổng số nuclêôtit: N = L : 3,4 x 2 = 1500 nuclêôtit

Trong mỗi một nuclêôtit cũng có 1 liên kết cộng hóa trị.

Giữa các nuclêôtit kề nhau có 1 liên kết cộng hóa trị

Số liên kết cộng hóa trị trong gen là N – 2 + N = 1500 – 2 + 1500 = 2998

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận