ID12-97: Tổng số nuclêôtit của gen ở một sinh vật nhân thực là 3000 thì

Tổng số nuclêôtit của gen ở một sinh vật nhân thực là 3000 thì số liên kết cộng hóa trị giữa các đơn phân trên gen là bao nhiêu?

A. 749

B. 1499

C. 1498

D. 2998

Lời giải

Số liên kết hóa trị giữa các đơn phân trên gen là N – 2 = 3000 – 2 = 2998

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận