ID12-96: Tổng số nuclêôtit của gen là 1500 thì số liên kết cộng hóa trị giữa

Tổng số nuclêôtit của gen là 1500 thì số liên kết cộng hóa trị giữa các đơn phân trên gen là bao nhiêu?

A. 749

B. 1499

C. 1498

D. 2998

Lời giải

Số liên kết hóa trị giữa các đơn phân trên gen là N – 2 = 1500 – 2 = 1498

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận