ID12-95: Biết tổng số nuclêôtit của gen đó, ta tính số liên kết cộng hóa trị giữa

Biết tổng số nuclêôtit của gen đó, ta tính số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit trong gen bằng công thức?

A. N + 1

B. N/2

C. N/2 – 2

D. N – 2

Lời giải

– Trên một mạch có N/2 nuclêôtit thì sẽ có N/2 – 1 liên kết hóa trị

→ Số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit trong gen là 2*(N/2 – 1) = N – 2

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận