ID12-94: Muốn tính số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit trong gen

Muốn tính số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit trong gen khi chỉ biết tổng số nuclêôtit của gen đó, ta dùng công thức nào?

A. N -1

B. N/2

C. N – 2

D. N/2 – 1

Lời giải

– Trên một mạch có N/2 nuclêôtit thì sẽ có N/2 – 1 liên kết hóa trị

→ Số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit trong gen là 2*(N/2 – 1) = N – 2

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận