ID12-93. Liên kết giữa các nuclêôtit trên một mạch polinuclêôtit là loại liên kết

Liên kết giữa các nuclêôtit trên một mạch polinuclêôtit là loại liên kết

A. Peptit.

B. Hiđrô.

C. Hóa trị.

D. Phôtphodieste.

Lời giải

Liên kết giữa các nuclêôtit trên một mạch polinuclêôtit là loại liên kết Phôtphodieste (cộng hóa trị)

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận