ID12-99: Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 0,1275 micromet thì số

Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 0,1275 micromet thì số liên kết cộng hóa trị trong gen là bao nhiêu?

A. 749

B. 1499

C. 1498

D. 2998

Lời giải

Đổi đơn vị: 0,1275 micromet = 1275 Å

Tổng số nuclêôtit: N = L : 3,4 x 2 = 1275/3,4 x 2 = 750 nuclêôtit

Trong mỗi một nuclêôtit cũng có 1 liên kết cộng hóa trị.

Giữa các nuclêôtit kề nhau có 1 liên kết cộng hóa trị

Số liên kết cộng hóa trị trong gen là N – 2 + N = 750 – 2 + 750 = 1498

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận