ID12-78: Công thức tính số liên kết hiđrô (H) giữa hai mạch của gen khi

Công thức tính số liên kết hiđrô (H) giữa hai mạch của gen khi biết số nuclêôtit từng loại của gen?

A. H = 2A + 3T

B. H = 2A + 2G

C. H = 2A + 3G

D. H = 3A + 2G

Lời giải

Công thức tính số liên kết hiđrô (H) giữa 2 mạch của gen là :

H = 2A + 3G = 2T + 3X = 2A + 3X = 2T + 3G

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận