ID12-81: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là:

Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = T = 600 và G = X = 300. Tổng số liên kết hiđrô của gen này là:

A. 1500.

B. 2100.

C. 1200.

D. 1800.

Lời giải

Tổng số liên kết hiđrô của gen là: H = 2A + 3G = 2×600 + 3×300 = 2100

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận