ID12-80: Công thức tính số nuclêôtit loại G khi biết số liên kết hiđrô và

Công thức tính số nuclêôtit loại G khi biết số liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại A của một gen?

A. G = (H – 3A)/2

B. G = H – 2A

C. G = (H – 2A)/2

D. G = (H – 2A)/3

Lời giải

Từ công thức tính số liên kết hiđrô H = 2A + 3G

Ta có G = (H – 2A) / 3

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận