ID12-77: Biết số lượng từng loại nuclêôtit của một gen, muốn tính số liên kết hiđrô

Biết số lượng từng loại nuclêôtit của một gen, muốn tính số liên kết hiđrô (H) giữa hai mạch của gen, ta dùng công thức nào sau đây?

A. H = 2A + 3T

B. H = 2A + 2G

C. H = 3A + 2G

D. H = 2A + 3G

Lời giải

Công thức tính số liên kết hiđrô (H) giữa 2 mạch của gen là :

H = 2A + 3G = 2T + 3X = 2A + 3X = 2T + 3G

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận