ID12-76. Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì

Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả như sau:

Chủng VSVLoại nuclêôtit (%)
ATUGX
Số 1101004040
Số 2203002030
Số 3220222630
Số 4353501812

Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép.

B. Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn.

C. Vật chất di truyền của chủng số 3 là ARN mạch kép.

D. Vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn

Lời giải

Nếu có T → ADN; có U → ARN

Nếu G = X; A = T hoặc A = U → Mạch kép

Nếu A ≠ T,G ≠ X → mạch đơn

Ta có

Chủng VSVLoại nuclêôtit (%)Loại vật chất di truyền
ATUGX
Số 1101004040ADN kép
Số 2203002030ADN đơn
Số 3220222630ARN đơn
Số 4353501812ADN đơn

→ C sai 

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận