ID12-75. Phân tích thành phần nuclêôtit của 3 chủng virut thu được:

Phân tích thành phần nuclêôtit của 3 chủng virut thu được:

Chủng A: A = G = 20%; T = X = 30%;

Chủng B: A = T = G = X = 25%;

Chủng C: A = U = G = X = 25%.

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Vật chất di truyền của cả 3 chủng virut A, B, C đều là ADN.

B. Vật chất di truyền của chủng virut A và chủng virut C là ARN, chủng virut B là ADN.

C. Vật chất di truyền của chủng virut A là ARN và chủng virut B là ADN hai mạch,chủng virut C là ADN một mạch

D. Vật chất di truyền của chủng virut A là ADN một mạch, chủng virut B là ADN hai mạch, chủng virut C là ARN

Lời giải

A sai, vì C có nuclêôtit loại U → C là ARN

B, C sai vì A là ADN do có nuclêôtit loại T, không có U

D đúng,

+ A là ADN một mạch do tỷ lệ A ≠ T,G ≠ X

+ B là ADN mạch kép do A = T, G = X

+ C là ARN

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận