ID12-74. Khi phân tích thành phần nuclêôtit của phân tử ADN mạch đơn.

Khi phân tích thành phần nuclêôtit của phân tử ADN mạch đơn. Thành phần nuclêôtit nào sau đây giúp khẳng định dự đoán của bạn là đúng?

A. Adenin 30% – Xitozin 20% – Guanin 20% – Uraxin 30% .

B. Adenin 20% – Xitozin 33% – Guanin 17% – Uraxin 30% .

C. Adenin 20% – Xitozin 33% – Guanin 17% – Timin 30% .

D. Adenin 30% – Xitozin 20% – Guanin 20% – Timin 30% .

Lời giải

Do đây là phân tử ADN mạch đơn nên A ≠ T,G ≠ X , và không thể chứa U.

A, B có U → là ARN → loại A, B

D có A = T, G = X → là ADN mạch kép → loại D

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận