ID12-73: Bạn nhận được một phân tử axit nuclêôtit mà bạn nghĩ là mạch đơn ADN.

Bạn nhận được một phân tử axit nuclêôtit mà bạn nghĩ là mạch đơn ADN. Nhưng bạn không chắc. Khi phân tích thành phần nuclêôtit của phân tử đó, thành phần nuclêôtit nào sau đây khẳng định dự đoán của bạn là đúng?

A.  Adenin 22% – Xitozin 32% – Guanin 17% – Timin 29%

B.  Adenin 22% – Xitozin 32% – Guanin 17% – Uraxin 29%

C.  Adenin 36% – Xitozin 12% – Guanin 12% – Timin 36%

D.  Adenin 38% – Xitozin12% – Guanin 27% – Uraxin 38%

Lời giải

Do đây là phân tử ADN mạch đơn nên A ≠ T,G ≠ X , và không thể chứa U.

B, D có nuclêôtit loại U → là ARN → loại B, D

C có A = T, G = X → là ADN mạch kép → loại C

A có A ≠ T, G ≠ X → ADN đơn.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận