ID12-72: Vật chất di truyền của 1 sinh vật là 1 phân tử axit nuclêic có tỉ lệ các loại nuclêôtit

Vật chất di truyền của 1 sinh vật là 1 phân tử axit nuclêic có tỉ lệ các loại nuclêôtit gồm: 24%A; 24%T; 25%G; 27%X. Vật chất di truyền của chủng virut này là:

A. ADN mạch kép

C. ADN mạch đơn

B. ARN mạch kép

D. ARN mạch đơn.

Lời giải

Phân tử có 4 loại nuclêôtit: A, T, G, X, không có U → là ADN

%G ≠ %X → dạng đơn

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận