ID12-57. Người ta sử dụng 1 chuỗi polinuclêôtit có tỉ lệ (A+G)/(T+X) = 4

Người ta sử dụng 1 chuỗi polinuclêôtit có tỉ lệ (A+G)/(T+X) = 4 để tổng hợp một chuỗi polinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chuỗi polinuclêôtit này.Trong tổng số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp có số loại (T+X) chiếm:

A. 4/5

B. 1/5

C. 1/4

D. 3/4

Lời giải

Chuỗi polinuclêôtitcleotide được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X.

Do vậy: A1 + G1 = T2 + X2 và ngược lại.

→ Chuỗi bổ sung sẽ có tỷ lệ NGƯỢC LẠI so với mạch khuôn: (A+G)/(T+X) = 1/4

→ Tỷ lệ T + X chiếm 4/5.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận