ID12-60. Trên một mạch của gen có tỉ lệ A:T:X:G = 4:2:2:1. Tỉ lệ (A+T)/(X+G)

Trên một mạch của gen có tỉ lệ A:T:X:G = 4:2:2:1. Tỉ lệ (A+T)/(X+G) của gen là:

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Lời giải

Hai mạch của gen có số nuclêôtit như nhau.

Tỉ lệ nuclêôtit trên 1 mạch của gen: A:T:X:G = a:b:c:d

Theo NTBS, A = T, G = X → Tỉ lệ \(\frac{A+T}{G+X}=\frac{a+b}{c+d}\)

→ Tỷ lệ \(\frac{\left( A+T \right)}{\left( X+G \right)}=\frac{4+2}{2+1}=2\)

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận