ID12-56: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin

Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là

A. 40%.

B. 20%.

C. 30%.

D. 10%.

Lời giải

Theo nguyên tắc bổ sung A = T; G = X nên %A + %G =50%

A = 30% → G = 50% – %A = 50 – 30 = 20%

Vậy G = 20%

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận