ID12-55. Một phân tử ADN mạch kép có 20% số nuclêôtit loại A

Một phân tử ADN mạch kép có 20% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lê nuclêôtit loại G của phân tử này là:

A. 40%

B. 10%

C. 30%

D. 20%

Lời giải

Theo nguyên tắc bổ sung A = T; G = X nên %A + %G =50%

A = 20% → G = 50% – %A = 50 – 20 = 30%

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận