ID12-51: Khẳng định %A = %T, % A + %G = 50%N luôn đúng trong

Khẳng định %A = %T, % A + %G = 50%N luôn đúng trong trường hợp nào sau đây?

A. ADN mạch vòng

C. ADN mạch thẳng

B. ADN mạch kép

D. ADN mạch đơn

Lời giải

Khi gen có hai mạch liên kết với nhau theo NTBS thì % A + %G = 50%N.

→ % A + %G = 50%N đúng khi ADN là mạch kép

→ B đúng

A, C sai, vì không khẳng định được ADN ở các trường hợp này là vòng hay thẳng,

D sai, ADN đơn có 1 mạch, không theo NTBS nên không khẳng định được %A = %T, %A + %T = 50%N.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận