ID12-53: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A

Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là

A. 10%.

B. 30%.

C. 20%.

D. 40%.

Lời giải

Theo nguyên tắc bổ sung A = T; G = X nên %A + %G =50%

A = 10% → G = 50% – %A = 50 – 10 = 40%

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận