ID12-52: Khẳng định A + G = T + X luôn đúng trong trường hợp nào sau đây?

Khẳng định A + G = T + X luôn đúng trong trường hợp nào sau đây?

A. ADN mạch vòng

C. ADN mạch kép

B. ADN mạch thẳng

D. ADN mạch đơn

Lời giải

Khi gen có hai mạch liên kết với nhau theo NTBS thì A = T và G = X.

% A + %G = %T + %X = 50%N đúng khi ADN là mạch kép

→ C đúng

A, C sai, vì không khẳng định được ADN ở các trường hợp này là vòng hay thẳng,

D sai, ADN đơn có 1 mạch, không theo NTBS nên không khẳng định được %A = %T, %A + %T = 50%N.

Đáp án C

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận