ID12-50: Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả:

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả:

A. \(\frac{A}{T}=\frac{G}{X}\).

B. A + T = G + X.

C. A = G; T = X.

D. A = X; G = T.

Lời giải

Theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X.

→ A = T còn G = X

→ \(\frac{A}{T}=\frac{G}{X}=1\)

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận