ID12-477: Số liên kết peptit được hình thành khi phân tử mARN dài

Số liên kết peptit được hình thành khi phân tử mARN dài 0,408 micrômet tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit là:

A. 404 liên kết

B. 402 liên kết

C. 400 liên kết

D. 398 liên kết

Lời giải

Ta có: rN = 4080 : 3,4 = 1200 nuclêôtit

Số liên kết peptit được hình thành = rN/3 – 2 = 1200 : 3 – 2 = 398

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận