ID12-478: Số liên kết peptit được hình thành khi phân tử mARN dài

Số liên kết peptit được hình thành khi phân tử mARN dài 0,255 micrômet tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit là:

A. 750 liên kết

B. 250 liên kết

C. 248 liên kết

D. 249 liên kết

Lời giải

Ta có: rN = 2550 : 3,4 = 750 ribonuclêôtit

Số liên kết peptit được hình thành = rN/3 – 2 = 750 : 3 – 2 = 248 liên kết

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận