ID12-479: Một gen có vùng mã hóa gồm 738 cặp bazơ nitơ. Quá trình

Một gen có vùng mã hóa gồm 738 cặp bazơ nitơ. Quá trình dịch mã tạo chuỗi pôlipeptit do gen này quy định đã giải phóng ra số phân tử nước là

A. 246.

B. 244.

C. 245.

D. 248.

Lời giải

Số ribonuclêôtit của mARN là 738

Số phân tử nước được giải phóng là rN/3 – 2 = 738 : 3 – 2 = 244

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận