ID12-480: Một gen có vùng mã hóa gồm 150 chu kì xoắn. Quá trình

Một gen có vùng mã hóa gồm 150 chu kì xoắn. Quá trình dịch mã tạo chuỗi pôlipeptit do gen này quy định đã giải phóng ra số phân tử nước là

A. 500.

B. 1500.

C. 498.

D. 499.

Lời giải

Số ribonuclêôtit của mARN là 150×20 : 2 = 1500 ribonuclêôtit

Số phân tử nước được giải phóng là rN/3 – 2 = 1500 : 3 – 2 = 498 (phân tử).

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận