ID12-42: Một gen có số nuclêôtit N, đâu là công thức thể hiện tính khối lượng

Một gen có số nuclêôtit N, đâu là công thức thể hiện tính khối lượng trung bình của gen từ tổng số nuclêôtit của gen:

A. \(N=M\times 300\)

B. \(M=\frac{N}{2}\times 300\)

C. \(M=N\times 300\)

D. \(M=\frac{N}{300}\)

Lời giải:

Khối lượng trung bình của một nuclêôtit là 300 đvC.

Công thức tính khối lượng trung bình của gen là: \(M=N\times 300\) (đvC)

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận