ID12-43: Công thức liên hệ giữa khối lượng trung bình của gen và tổng số

Công thức liên hệ giữa khối lượng trung bình của gen và tổng số nuclêôtit của gen là:

A. \(N=M\times 300\)

B. \(M=N\times 2\times 300\)

C. \(M=N\times 300\)

D. \(M=\frac{N}{300}\)

Lời giải:

– Khối lượng trung bình của một nuclêôtit là 300 đvC.

– Công thức tính khối lượng trung bình của gen là: \(M=N\times 300\) (đvC)

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận