ID12-46: Một mạch của gen có khối lượng bằng 3,15.105 đvC, số nuclêôtit

Một mạch của gen có khối lượng bằng 3,15.105 đvC, số nuclêôtit của gen nói trên là:

A. 2100

B. 4200

C. 21000

D.  42000

Lời giải

Công thức liên hệ giữa khối lượng và số nuclêôtit của gen : M = N × 300 đvC

→ Số nuclêôtit trên một mạch của gen là : N = M/300 = 3,15.105 : 300 = 1050 nuclêôtit

Số nuclêôtit của gen là : N = 1050 * 2 = 2100 nuclêôtit

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận