ID12-45: Tính tổng số nuclêôtit của gen nếu biết được khối lượng của gen

Tính tổng số nuclêôtit của gen nếu biết được khối lượng của gen, ta dùng công thức nào?

A. \(N=M\times 300\)

B. \(N=M\times 2\times 300\)

C. \(M=N:300\)

D. \(N=\frac{M}{300}\)

Lời giải:

– Khối lượng trung bình của một nuclêôtit là 300 đvC.

– Công thức tính khối lượng trung bình của gen là : \(M=N\times 300\) (đvC)

→ Tổng số nuclêôtit của gen là: \(N=\frac{M}{300}\)

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận