ID12-41: Trên mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa X với A bằng 10%

Trên mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa X với A bằng 10% và giữa G với X bằng 20% số nuclêôtit của mạch. Trên mạch thứ hai của gen có G = 300 nuclêôtit và hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của mạch. Chiều dài của gen bằng

A. 2550 µm

B. 0,255 µm

C. 0,51 µm

D. 5100 µm.

Gọi số nuclêôtit trên 1 mạch là Y

Mạch 1: X1 – A1 = 10% số nu của mạch = 0,1Y (1)

               G1 – X1 = 0,2Y

Mạch 2 : G2 = 300

                A2 – G2 = 10% số nuclêôtit của mạch = 0,1Y

Theo nguyên tắc bổ sung: A2 = T1 và G2 = X1

→ Vậy X1 = 300 và T1 – X1 = 0,1Y (2)

Từ (1) và (2), ta có : T1 – A1 = 0,2Y = G1 – X1

→ T1 + X1 = A1 + G1

Mà Y = A1 + T1 + G1 + X1 → T1 + X1 = 0,5Y (3)

Từ (2) và (3), ta có X1 = 0,2Y

Mà X1 = 300 → Y = 1500

→ Mỗi mạch của gen có 1500 nuclêôtit

→ Chiều dài gen : L = N/2 x 3,4 = 1500 x 3,4 = 5100 (Å) = 0,51 µm

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận