ID12-372: Gen nhân đôi 2 đợt, mỗi gen con sao mã 3 lần, nếu gen dài 5100 Å

Gen nhân đôi 2 đợt, mỗi gen con sao mã 3 lần, nếu gen dài 5100 Å thì tổng số liên kết cộng hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo ra là:

A. 11996

B. 5996

C. 17988

D. 35988

Lời giải

N = 5100 : 3,4 . 2 = 3000 nuclêôtit

Số gen con tạo ra là 22 = 4

Số mARN tạo thành là 4.3 = 12

Số liên kết cộng hóa trị là : (1500 + 1500 – 1).12 = 35988

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận