ID12-374: Một gen có tỉ lệ A/G = 2/3. Gen này sao mà 2 lần đã lấy của môi trường

Một gen có tỉ lệ A/G = 2/3. Gen này sao mà 2 lần đã lấy của môi trường 450 rU và 750 rA. Số liên kết hiđrô của gen nói trên là:

A. 4875

B. 2880

C. 7800

D. 3900

Lời giải

Số nuclêôtit loại A = (450 + 750) :2 = 600

Số nuclêôtit loại G = 600. 3 : 2 = 900

Số liên kết hiđrô của gen H = 2A + 3G = 3900

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận