ID12-373: Gen nhân đôi 1 đợt, mỗi gen con sao mã 2 lần, nếu gen dài 5100 Å

Gen nhân đôi 1 đợt, mỗi gen con sao mã 2 lần, nếu gen dài 5100 Å thì tổng số liên kết cộng hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo ra là:

A. 11996

B. 5996

C. 17988

D. 35988

Lời giải

N = 5100: 3,4. 2 = 3000 nuclêôtit

Số gen con tạo ra là 21 = 2

Số mARN tạo thành là 2.2 = 4

Số liên kết cộng hóa trị là: (1500 + 1500 – 1). 4 = 11996

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận